Opleiding op het allerhoogste niveau positief afgerond

De afgelopen twee jaar heeft Frank de opleiding op het allerhoogste niveau, namelijk die van trainer/coach 5, gevolgd en met een examen op Grand Prix niveau, vorige week positief afgerond.

Frank wil zijn ervaring binnen de topsport, gecombineerd met zijn jarenlange ervaring als trainer tot op het hoogste niveau graag inzetten om combinaties verder te brengen in deze prachtige sport. En omdat hij van mening is dat je jezelf altijd moet blijven uitdagen en ontwikkelen om beter te worden in wat je doet, is hij twee jaar geleden, met een select groepje trainers, gestart met de vernieuwde opleiding trainer/coach 5.

Het eerste jaar bestond uit het volgen van 20 avonden met sportoverstijgende workshops bij het NOC*NSF in Amsterdam en Utrecht. Deze kennis is in relatie gebracht tot de eigen sport en verwerkt in een portfolio waarvoor Frank zowel de begeleiding van een para-dressuurcombinatie heeft beschreven als die van een Grand Prix-combinatie.

Het portfolio is gepresenteerd en het tweede jaar aangevuld met de rijtechnische begeleiding van een Grand Prix combinatie. Gedurende de hele coronaperiode heeft Frank regelmatig samen met Linda Verwaal getraind en zij is ook de combinatie waarmee Frank het praktijkexamen (zeer) positief heeft afgesloten.

Gedurende de opleiding heeft hij naast het trainen van combinaties veel geleerd over het coachen van zowel een ruiter als het hele begeleidingsteam rondom die ruiter. Het maken van een meerjarenplan, een jaarplan, een trainingsprogramma, periodiseren van trainingen, voorbereiden op wedstrijden, evalueren van wedstrijden en het herkennen van talenten zijn maar een paar van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen.

Voor Frank onderwerpen die vanuit zijn topsportcarrière en als trainer, instructeur en talentenscout al veelvuldig toegepast worden, wat nu dan geresulteerd heeft in een diploma van het hoogste niveau binnen de paardensport.

Maud Haarhuis (para-dressuur) en Linda Verwaal (Grand Prix) heel erg bedankt dat Frank jullie trainingen en ontwikkelingen heeft mogen delen als onderdeel van de opleiding. Top dat jullie ook aan de praktijkopdrachten op locatie hebben willen bijdragen, dat wordt enorm gewaardeerd!